Handicapordninger

Speciallister INDEN FOR Handicapordninger

Vi har i Advokatfirmaet Damborg stor juridisk specialistviden om BPA-ordninger efter servicelovens § 96 og kontante tilskudsordninger efter servicelovens § 95 samt tilknyttede bestemmelser. Tilknyttede bestemmelser er særligt servicelovens §§ 83, 84, 85 og 97.

Der er meget få advokater, der beskæftiger sig med handicapområdet. Derfor har vi sager i hele landet, hvor vi bistår og rådgiver handicappede og deres nærtstående i sager, hvor der ansøges om en BPA-ordning eller en kontant tilskudsordning, og i klagesager om både ansøgning af BPA-ordning og kontant tilskuds ordning og udmåling af timer heri.

Vi har et tæt samarbejde med Foreningen DIKE, der arbejder for at sikre handicappedes retssikkerhed. Foreningen DIKE drives af fondsmidler og private donationer og tager løbende forskellige projekter op, der alle har til fælles at ville undersøge og videreformidle oplysninger om handicappedes retssikkerhed.

Foreningen Dike arbejder for at fremme retssikkerheden for mennesker med handicap.

Læs mere

Hjælp til Sagsbehandling

For at tilgodese foreningens projekters formål, tager indsamlingen af oplysninger i projekterne som hovedregel udgangspunkt i konkrete sager, som foreningen kører for medlemmer. Selvom projekterne er forskellige, er grundlaget for at starte projekterne op ens; der er problemer med kommunernes sagsbehandling på handicapområdet, der går ud over de handicappedes retssikkerhed. Formålet med alle projekter, der køres i Foreningen DIKEs regi er derfor at undersøge konkret hvad der ligger til grund for sagsbehandlingsfejlene og hvordan problemet kan løses.

Pt. er der fra Foreningen Dikes side fokus på BPA-ordninger og kontante tilskudsordninger efter servicelovens §§ 95 og 96. Advokatfirmaet Damborg bistår de handicappede borgere i de konkrete sager, der føres under de forskellige projekter.

Kontakt evt. Foreningen DIKE, hvis du mener at have en sag, der kan falde ind under ét af Foreningens igangværende projekter.

Igangværende projekter

  • Projekt med fokus på udmåling og kommunernes mange sagsbehandlingsfejl i den forbindelse. Projektet er foranlediget af, at der sker rigtig mange hjemvisninger af sager fra Ankestyrelsen pga. sagsbehandlingsfejl i forbindelse med udmålingen. Projektets for
  • Projekt af længerevarende karakter, der har fokus på non-verbale handicappedes muligheder for at få en BPA-ordning efter servicelovens § 96. Projektets formål er at undersøge retsstillingen på dette område og indsamle viden til undervisning på området.
  • Projekt om den svære overgang fra barn til voksen, der har til formål at indsamle og behandle oplysninger om kommunernes sagsbehandling i de situationer, hvor et handicappet barn bliver 18 år og derfor skal have hjælp efter servicelovens voksenbestemmelse

Kontakt os for at aftale en konsultation.

Advokatfirmaet Damborg
Bøgelundvej 24, Bonnet
7620 Lemvig